Unisys Nederland

Storkstraat 9
3833 LB Leusden
Nederland
Telefoon : +31 033-2077500

Vanuit Amsterdam:​​

A1 richting Apeldoorn tot afslag Hoevelaken/Utrecht
A28 richting Utrecht , Afslag Leusden, Linksaf (over de A28) (Randweg)
2e stoplicht links (Plesmanstraat), 1e rechts: Storkstraat
Unisys is gehuisvest op nr. 9

Vanuit Rotterdam / Den Haag/Utrecht:

A20 richting Utrecht , A28 richting Zwolle ( vanaf Utrecht)
Afslag Leusden (niet Leusden-zuid), Rechtsaf (Randweg)
2e stoplicht links (Plesmanstraat); 1e rechts: Storkstraat
Unisys is gehuisvest op nr. 9

Vanuit Zwolle:

A28 richting Utrecht ; Neem afslag Leusden, Linksaf (over de A28) (Randweg)
2e stoplicht links (Plesmanstraat); 1e rechts: Storkstraat
Unisys is gehuisvest op nr. 9​